Natalia Marciniak

Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
Technik weterynarii

IMG_0005.jpg

Zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do zawodu w zakresie
strzyżenia i pielęgnacji psów

IMG_0004

Reklamy